Kavlifondet Haraldsplass UIB Bergen kommune
Kavli senter er et samarbeidsprosjekt mellom Kavlifondet,
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen og Bergen kommune.
Banner
Kavli's forskningssenter for geriatri og demens
Kavlifondet gir aldring- og demensfeltet et skikkelig løft i Bergen. Nå satses det på faglig tyngde og betydelig forskningsaktivitet. Anette Hylen Ranhoff skal lede den nye storsatsingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.
 
Kavli’s forskningssenter for demens ble etablert i 2004 med støtte fra Knut og O. Kavli’s allmennyttige fond. Senteret er nå inne i en ny epoke, med bedret økonomi, endret navn og satsningsområde. Satsningsområdet er utvidet til å også omfatte aldring, og med særlig fokus på aldring og helse.

Den overordnede målsetning for senteret er å initiere og støtte forskning, fagutvikling og formidling som bidrar til å gi et bedre liv og funksjon for skrøpelige eldre og personer med demens.
 
Senterets mål og visjoner er nedfelt i en strategiplan som du finner her. Les mer.

Foruten den økonomiske støtten fra Kavlifondet er Haraldsplass Diakonale sykehus, Universitetet i Bergen, samt Bergen kommune med på denne satsningen. 

Et av senterets viktigste oppgaver er å utvikle et forskernettverk innen aldring og demens. Gjennom dette vil forholdene legges til rette for at forskerne får veiledning, praktisk hjelp og annen støtte. Kvaliteten på forskningsprosjektene skal være høy slik at publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering blir mulig.
 
 

Disputas
Frøydis Kristine Bruvik disputerer for PhD-graden med avhandlingen "Persons with dementia and their family carers- Quality of life, burden of care and the effect of psychosocial support" ved Universitet i Oslo 20. mai kl.12.15 i Grønt auditorium, Laboratoriebygget, Oslo Universitetssykehus Ullevål. Prøveforelesning finner sted samme sted kl.9.15. Bruvik har fått det oppgitte emnet "Psykososiale intervensjoner for pasienter med demens og deres pårørende i ulike kulturer". 
Du finner mer informasjon her. 
Det sjette Kavliseminaret i Bekkjarvik
Kavliseminaret arrangeres for sjette gang  i Bekkjarvik 5.-6. mai 2014. Invitasjon finner du her. 

Boken "God helse- hva du selv kan gjøre"

Uansett utgangspunkt er vår egen innsats av stor verdi for å ha best mulig helse. "God helse - hva du selv kan gjøre" gir deg gode råd om hva du selv kan gjøre for å ha best mulig livskvalitet. Boken er skrevet av helsearbeidere og aktive forskere innen aldersrelaterte sykdommer der livsstil har en betydning. Redaktør for boken er prof. Anette Hylen Ranhoff. Fokuset i boken er de store folkesykdommene, og særlig de som påvirkes av livsstil, og som blir mer vanlige med økende alder. Boken har samlet råd basert på forskning og klinisk erfaring for hva du selv kan gjøre for en god helse. 


Boken kan bestilles fra Kom forlag

pr. telefon: 40 40 88 88

pr. e-post: post@komforlag.no

pr.post: Kom forlag AS, Øvre Vollgate 15, 0158


Det er også mulig å kjøpe boken gjennom bokhandlere. 

Pressemelding


Demensforskningsprogrammet til Nasjonalforeningen for folkehelse
Årets tv-aksjon på NRK gikk i år til Nasjonalforeningen for folkehelse sitt demensarbeid. Totalt ble det samlet inn 229 millioner kroner, og av disse midlene skal ca. 80 millioner brukes på et demensforskningsprogram. Første utlysning av disse midlene har nå kommet og man ønsker i første omgang en kort prosjektbeskrivelse innen 1. februar. Du finner mer informasjon her. 
Onsdag 15. januar ble det holdt et informasjonsmøte vedrørende første utlysning i Oslo. Presentasjonen som ble holdt av Anne Rita Øksengård denne dagen finner du her. 

Ny artikkel fra Birkebeiner aldringsstudien
Artikkelen "Increased risk of atrial fibrillation among elderly Norwegian men with a history of long-term endurance sport practice" ble publisert online i november 2013. Hovedforfatter er Marius Myrstad. Myrstad er tilknyttet Kavli forskningssenter, ansatt som stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus med midler fra Extra-stiftelsen Helse og Rehabilitering. Til daglig har han kontor hos Folkehelseinstituttet som også har vært viktige samarbeidspartnere i prosjektet.


Fire spørsmål finner pasienter med ernæringsmessig risiko
Under World Hospital Congress som ble arrangert i Oslo 18.-20. juni 2013 presenterte Randi J. Tangvik sin studie knyttet til pasienter i sykehus med ernæringsmessig risiko. Studien, som du kan lese om i artikkelen her, fikk flott omtale i Dagens medisin. Du kan lese nyhetssaken fra DN her. 

Kavli senters geriatripris 2013
I forbindelse med den femte norske kongressen i geriatri ble Kavli senters geriatripris delt ut for andre gang. Årets prisvinner ble Hege Ihle-Hansen ved Vestre Viken, Bærum sykehus med prosjektet «Mental svikt etter hjerneslag». Vurderingskomiteen bestod av prof. Marit Kirkevold, førsteamanuensis Morten Mowé og prof. Anette Hylen Ranhoff. Totalt mottok vi fire gode søknader til årets pris. Kvalitetene som ble fremhevet fra vinnerprosjektet var dets tverrfaglige profil samt at prosjektet har bidratt til endring i den daglige, kliniske driften ved Vestre Viken gjennom en slagpoliklinikk. Det er svært prisverdig å gjennomføre en RCT med multifaktoriell og tverrfaglig intervensjon med målsetning å redusere kognitiv svikt etter hjerneslag. Prosjektet har generert flere forskningsstipender for ulike yrkesgrupper og har ført til et kompetanseløft i avdelingen. Prisen er på 25.000 kr.

Kavli forskningssenter gratulerer!

Judge's choice
Under kongressen EuroPRevent i regi av European Society of Cardiology ble Marius Myrstad sin poster med tittelen “Increased Risk for Atrial Fibrillation in Elderly Male Athletes» fremhevet under posterframvisningen som “Judge's choice”. Posteren og Marius sitt doktorgradsprosjekt høstet mye interesse. Etter den ordinær posterframvisning ble posteren valgt ut som en av de tre beste, og fikk da stå på hedersplass resten av kongressen.  

Ny artikkel fra Kavli forskningssenter
Marit Stordal Bakken har fått publisert sin andre artikkel i doktorgraden denne vinteren.
Artikkelen ser på bruk av antidepressiva og forekomst av hoftebrudd, og er basert på data hentet fra reseptregisteret og hoftebruddregisteret. Man ser at de som bruker antidepressiva har større risiko for å brekke hofta enn de som ikke bruker denne typen medikament. Artikkelen viser videre at risikoen er høyere for de som bruker såkalte serotonerge reopptakshemmere til sammenligning med de som bruker trisykliske antidepressiva. Du finner artikkelen her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23438446.

Kavli forskningssenter gratulerer med flott artikkel!

Ensomme eldre sykehjemsbeboere lever kortere
I en nylig publisert artikkel med Jorunn Drageset som hovedforfatter finner man sammenhenger mellom følelsen av å være ensom og levetid. Drageset konkluderer med at ensomme sykehjemsbeboere dør tidligere enn andre sykehjemsbeboere.
Studien er gjennomført på et unikt materiale av kognitivt velfungerende sykehjemsbeboere med en oppfølgingstid på opp til fem år. Det er flere årsaker til at denne populasjonen av sykehjemsbeboere føler seg ensomme og populasjonen rapporterer ulike typer ensomheter. Mangelen på felleskap hvor man har felles interesser er ofte gjengående grunn til ensomhet. Men det og ikke lenger å ha en person som man har en nær relasjon til som en ektefelle, barn eller nære venner er likeså viktig. Dette belyser viktigheten av å drive med gode psykososiale tiltak i hverdagen i sykehjem og at pleiepersonell tar seg tid til å knytte gode relasjoner til sykehjemsbeboerne.
 

Kongresser, konferanser og seminarerKavliseminaret i Bekkjarvik vil bli arrangert 5.-6. mai 2014. Invitasjon finner du her.  

22nd Nordic Congress of Gerontology arrangeres i Gøteborg 25.-28. mai 2014. Kongressens hjemmesiden finner du her. 

 
 
 
 
 

Bunnlinje
© Kavli Senter, Ulriksdal 8, 5009 Bergen, Tlf. 55979197 / 55975800